nedjelja, 12. studenoga 2017.

Nešto staro, nešto novo / something old, something new

Ja volim dobivati materijale na poklon, praktički mi je to besplatna haljina.
Tako sam dobila ova dva materijala. Krenuti ću sa ovim prvim..crveni na bijele točke.
Eh,taj materijal mi je zadao toliko muke da je to neopisivo. Dobila sam ga prije godinu-dvije i nisam ni sama znala šta bi sa njim. Bilo ga je jako puno, da sam prvo napravila suknju za kćer od prijateljice. Onda sam ja došla na red i odlučila sam da će biti neka kao košuljica.
Morate na umu imati da je materijal toliko sklizak i toliko je teško bilo raditi s njim da što god bi krenula raditi on bi se nekako pomaknuo. Nisam bila zadovoljna s tom kao košuljom, onda sam odlučila ga staviti sa strane dok ne smislim nešto drugo- I tako je stajao pa sigurno godinu dana.
A to ne volim, ne volim nešto započeti i onda ne dovršiti ili imati materijal doma i ne napraviti ništa s njim. Pošto mi se košuljica nije nikako svidjela odlučila sam ju prekrojiti u haljinicu i tada me oduševila. Stavila sam u struk gumu i na rub rukava malo volan na donji dio haljine da ju podigne i eto od jednom običnog materijala nastala je stvarno jedna divna haljina.
Jednako mi dobro izgleda i na debele čarape i čizme kao i na bose noge i sandale.
                             
S drugom tkaninom je sasvim druga priča...prijateljica je čistila stan i našla neku tkaninu koju je mislila baciti pa se sjetila mene ako mogu nešto iskoristiti da uzmem.
Naravno ja sam presretna bila, nije da mi svaki dan netko daje vrećicu tkanine.
Kada sam ugledala ovaj materijal bila sam oduševljena, toliko neobičan, zanimljiv.
 
Kao što možete primjetiti jako volim volane na haljinama, nekako mi ju podižu, rukavi nisu toliko obični. Inače većina mojih haljina su uske, ova je za promjenu malo na donjem dijelu šira.
Kod šivanja se samo taj dio malo proširi, kao da se ide u slovo A.
Većina krojeva je iz burde, ovdje je malo drugačija situacije jer prvi kroj je dio iz burde, dio iz moje glave, kombinacija svega, a drugi kroj je moj stari prvi kroj koji sam još napravila kad sam išla na tečaj. Dobro  je imati svoj osnovni kroj, jer od njega se svakakve dorade mogu raditi.

Eto, nemoj te bacati stare vrećice  jer nikada ne znate što se krije u njima, možda nekad divna tkanina.
English version:
I like to get material for a present, practically it's like I got a  free dress.
So I got these two materials.
 I'll go with this first ... red on the white points.
That material had taught me so much that it was indescribable. I got it a year ago and I did not even know what to do with it.
I first made a girl's skirt for a daughter of my friend.
 Then I decide that I will sew a blouse for me.
You have to keep in mind that the material is so slippery and it was so hard to work with him that whatever Iwould do, he would somehow move. I was not happy with this blouse then I decided to put it on the side until I meant something else and so it stood for sure for a year.
And I do not like it, I do not like to start something and then do not finish or have the material at home and do nothing with it. Since I didn"t like blouse, I decided to sew a dress, then she was delighted. I put in the waist rubber and on the edge of the sleeves a little wheel on the lower part of the dress. One  ordinary material become  one beautiful dress.

With another fabric it's quite another story ... a friend cleared the apartment and found some fabric she thought to throw and she rememded me if I could use something to take it.
Of course I was happy, not to give me every day a bag of fabric.
When I saw the material I was thrilled, so unusual, interesting.

As you can notice I really love the flippers on the dresses, somehow they lift it up, the sleeves are not that ordinary. Otherwise, most of my dresses are tight, this dress is a bit different.
When sewing, only that part is slightly widened, as if it were in letter A.
Most of the pattern are from burdastyle, here is a bit different situation because the first pattern is part of the burda, part of my head, a combination of everything, and the second pattern is my  first pattern that I did when I went to the course.
It is good to have your basic pattern.

There, do not throw old bags because you never know what's hidden in them, maybe a fabulous fabric.

Nema komentara:

Objavi komentar